Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Andrzej Kasperowicz

|
Urszula Mazurek
Odsłony: 2003

Andrzej Kasperowicz (1958- 1997) pracował  w naszej szkole         w latach 1984-1991. Uczył matematyki, fizyki, kultury fizycznej         i pracy-techniki  w klasach IV-VIII. Prowadził zajęcia z SKS.                 Był opiekunem szkolnego ZHP,  w ramach którego organizował liczne biwaki ( np. nad J. Gumienko  i w Grabniaku). Z powodzeniem przygotowywał młodzież do zawodów na szczeblu rejonu                                  i  województwa  w ramach  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Potrafił zmobilizować uczniów  do działalności na rzecz placówki. Z Jego inicjatywy zorganizowano dwa zimowiska dla uczniów   w czasie ferii zimowych  (w Ostrowie Lubelskim  i Grabniaku).  Jego uczniowie startowali z sukcesami  w zawodach sportowych  w powiecie, rejonie i województwie ( tenis stołowy, piłka nożna, biegi przełajowe, wielobój).
Był lubiany przez młodzież i grono pedagogiczne.
Zginął śmiercią tragiczną w wieku niepełnych 39 lat.