Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godzina dyspozycyjności nauczycieli

Godzina dyspozycyjności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

|
Jurek
Odsłony: 522

Podstawa prawna:
ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 poz. 984 t.j.)
• w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

L.p. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godzina
1 Olga Adamek  poniedziałek  9.50-10.50
2 Iwona Biała wtorek wtorek  11.50-12.50
3 Emilia Bożym  poniedziałek  10.35-11.35
4 Małgorzata Czajka  poniedziałek  10.40-11.40
5 Wioleta Gągoł  piątek  10.40-11.40
6 Urszula Mazurek  poniedziałek  10.40-11.40
7 Magdalena Miąc  wtorek  12.45-13.45
8 Agnieszka Misztal  piątek 11.50-12.35
9 Andrzej Narojczyk  poniedziałek  10.55-11.55
10 Paweł Onyszko  piątek 9.55-10.55
11 Aneta Gorecka  czwartek  14.25-14.55
12 Anita Dobrzyńska  piątek  11.50-12.35
13 Mariola Pietrzak  czwartek  15.20-16.20
14 Barbara Zarębska-Wronowska  czwartek  8.00-9.00