Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Godzina dyspozycyjności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

|
Jurek

Podstawa prawna:
ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 poz. 984 t.j.)
• w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Czytaj więcej...

MIKROSKOPOWANIE

|
Magdalena Miac

Jak co roku, uczniowie klas 4,6 w ramach lekcji przyrody i biologii prowadzili obserwacje mikroskopowe przy użyciu szkolnych mikroskopów

świetlnych. Uczniowie oglądali gotowe preparaty będące na wyposażeniu pracowni przyrodniczej. Klasa 4 oglądała głównie części roślin

i zwierząt, natomiast klasa 6 obserwowała głównie tkanki zwierzęce. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, z ogromnym

zainteresowaniem i zaciekawieniem patrzyli w okular mikroskopu. Zadanie to wymagało od uczniów nie tylko znajomości podstawowych

zasad mikroskopowania ale również dużej cierpliwości i dokładności.

 

30 EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

|
Magdalena Miac

19  września uczniowie naszej szkoły , zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, kamizelki odblaskowe już po raz kolejny

uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” pod opieką wychowawców klas. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację

Nasza Ziemia, brzmiało: "SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI"

 

Dzień Przedszkolaka

|
Iwona Biała

Dnia 20 września przedszkolaki z oddziału przedszkolnego obchodziły swoje święto tj. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci rozpoczęły zajęcia zabawą "kłębek przyjaźni". Podawały sobie kłębek wełny, opowiadając co lubią robić i tworząc tym samym pajęczynę. Po tańcach i zabawach w sali przedszkolnej obchody Dnia Przedszkolaka kontynuowane były w sposób bardzo aktywny, na boisku szkolnym. Panie zorganizowały dzieciom wyścigi, zabawy z chustą animacyjną oraz z hula-hop, puszczanie baniek mydlanych i rzuty do celu. Kdy przedszkolak tego dnia był na pewno uśmiechnięty.

 

NARODOWE CZYTANIE

|
Iwona Biała

 

 

     Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Fragmenty polskich książek są odczytywane publicznie, również w środkach masowego przekazu. Akcja zapoczątkowana została już w 2012 roku. Nasza szkoła również włączyła się do „Narodowego Czytania”. Wychowawczyni oddziału przedszkolnego, pani Patrycja Pydyś, a także panie wychowawczynie klas I – III, Iwona Biała, Magdalena Miąc i Małgorzata Czajka , odczytały dzieciom fragment dzieła pod tytułem „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej . Po uważnym wysłuchaniu tekstu, uczniowie ustnie odpowiadali na pytania dotyczące wybranego fragmentu.