Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

LEKCJA BIBLIOTECZNA

|
Iwona Biała

 

W dniach 21.02.2024 r. i 28.02. 2024 r. uczniowie klas: I , III i oddział przedszkolny odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Woli. Uczestniczyli w zajęciach czytelniczych zorganizowanych przez panią Iwonę Kobyłkę. Zostali zapoznani z zasadami odpowiedniego zachowania i korzystania z wypożyczalni oraz czytelni. Zapoznali się z historią powstania tutejszej biblioteki, pracą bibliotekarza, a także dowiedzieli się, w jaki sposób można stać się czytelnikiem. Spotkanie w bibliotece przybliżyło uczniom literaturę dziecięcą oraz jej autorów, a chętne dzieci miały możliwość wypożyczenia książek do domu.
Dla najstarszych uczniów tej grupy, czyli dla klasy III nie była to pierwsza wizyta w bibliotece , dlatego uczniowie podczas swojej lekcji bibliotecznej doskonalili umiejętności posługiwania się słownikami i encyklopediami zgromadzonymi w księgozbiorze biblioteki. Chociaż wydaje się, że umiejętność korzystania z tradycyjnych słowników i encyklopedii w dobie Wikipedii zanika, warto pokazać uczniom, gdzie szukać sprawdzonych informacji, których nie znajdą w Internecie.

 

„Akademia Wiewiórki Julii”

|
Iwona Biała

23 lutego dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas 1-3 uczestniczyły w pierwszych zajęciach z cyklu bezpłatnych warsztatów z zakresu profilaktyki stomatologicznej prowadzonych przez Panią Katarzynę Karbowską, wolontariuszkę Fundacji Wiewiórki Julii. Spotkania z „Akademia Wiewiórki Julii” w naszej szkole zaaranżowała pani Patrycja Pydyś. Podczas zajęć poruszane będą bardzo trudne i jednocześnie bardzo ważne tematy: higiena jamy ustnej, dieta, budowa jamy ustnej, jak wygląda brudny ząb oraz próchnica. Na pierwszych zajęciach Pani Kasia w bardzo interesujący i prosty sposób uświadomiła dzieciom, jak ważne jest dbanie o zęby od najmłodszych lat. Dzieci miały możliwość zapoznać się z podstawowymi narzędziami stomatologicznymi, szczoteczkami oraz nicią dentystyczna dzięki czemu przekonały się, że wizyta u dentysty nie jest taka straszna, a właściwe dbanie o zęby jest konieczne, aby służyły nam jak najdłużej. Dzieci poznały budowę zęba i całej jamy ustnej, dowiedziały się, jakie funkcje pełnią zęby oraz ślina, co należy jeść i czego unikać, aby mieć zdrowe zęby. Dowiedziały się, z jakim brudkiem poradzą sobie systematycznie szczotkując zęby, a z jakim będą musiały udać się do dentysty. Podczas zajęć poznały i ćwiczyły technikę prawidłowego mycia zębów. Bardzo dziękujemy Pani Kasi za poświęcony czas oraz zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć.

 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

|
Iwona Biała

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego głównym celem jest propagowanie odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci, dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Przypada on 6 lutego, ale z racji mających miejsce w tym czasie ferii, tematyka bezpiecznego poruszania się w sieci omówiona została w dniach 12 lutego w klasach starszych zaś 13 lutego w Oddziale Przedszkolnym. W ramach zajęć została przeprowadzona rozmowa z dziećmi o tym do czego może służyć internet, w czym nam jest pomocny, jak może usprawnić naszą pracę i naukę. Zwrócona została uwaga, że korzystanie z internetu, żeby było bezpieczne wymaga przestrzegania pewnych zasad. Wspólnie ustaliliśmy jakie to są zasady. Wiedza przedszkolaków była imponująca. Na zakończenie zgodnie stwierdziliśmy, że zarówno dzieci jak i dorośli zbyt dużo czasu spędzają w wirtualnym świecie i trzeba to zmienić.

 

"Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki"

|
Barbara Zarębska-Wronowska

Nasza szkoła od marca zaczyna realizację projektu

,,Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki"

nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy uczniów do uczestniczenia w projekcie!

 

Tytuł projektu: Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 169/FELU.10.03-IZ.00-0120/23 z dnia 05.02.2024 r.

Wartość projektu: 2 071 115,95 zł

Wartość dofinansowania: 1 848 115,95 zł

Wkład własny (rzeczowy): 223 000,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

- Szkoła Podstawowa w Sernikach

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

Działania realizowane w ramach projektu:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)

- zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga)

- Zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, matematyczno - geograficzne, matematyczno – przyrodnicze, wokalne, teatralne, wokalno – instrumentalne, muzyczne, informatyczne, kółko szachowe, kółko reportersko – fotograficzne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, TUS, logopedyczne, emocjonalno – społeczne, zajęcia terapii ręki, zajęcia z integracji sensorycznej, trening zastępowania agresji, zajęcia arteterapii, zajęcia ze stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, zajęcia mnemotechniczne, zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem,  dydaktyczno - wyrównawcze: matematyczne, polonistyczne, z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, wyjazdy edukacyjne m.inn do teatru, do British Council/Ambasady Brytyjskiej, do Centrum Nauki Kopernik, Parków Narodowych oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy)

 

Grupy docelowe:

- 300 uczniów (157 kobiet, 143 mężczyzn),

w tym: co najmniej 7 osób z niepełnosprawnościami, 27 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania

- 67 nauczycieli (60 kobiet, 7 mężczyzn)

 

Cel projektu: Celem gł. Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród min. 300 uczniów 157 K,143 M szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serniki, tj.: Szkoła Podstawowa w Sernikach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, a także zapewnienie włączającego kształcenia w ich obrębie poprzez wprowadzenie programu rozwojowego w okresie od I 2024 do VI 2026. 

Efekty, rezultaty projektu:

- wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

- poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII

- podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkół

- rozwój innowacyjnych metod nauczania

- poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie

- podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach

- poprawa dostępności szkół

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

|
Agnieszka Misztal

W środę 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Początki tego dnia odsyłają do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

W ramach szkolnych obchodów tego święta Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę ścienną, która między innymi przybliżała historię języka polskiego oraz to jak zmieniał się na przestrzeni wieków. Ponadto nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz poloniści przeprowadzili we wszystkich klasach lekcje języka polskiego pełne językowych ciekawostek, rebusów i łamańców językowych.

Dziękujemy za wspólne działania i zachęcamy do dbania o język polski - skarbnicę naszej historii, kultury i doświadczeń oraz tego, co jest najbardziej cenne.

 "A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

Nie znać języka swego - hańbą oczywistą "

Franciszek Ksawery Dmochowski