Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Warsztaty Malowania Bombek

|
Magdalena Miac

11 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty malowania bombek, podczas których uczniowie klas O-III ozdobili bombki choinkowe. Dzieci miały

okazję udekorowania bombki zgodnie z własną inwencją twórczą i pomysłowością. Każdy z uczestników warsztatów indywidualnie udekorował

po cztery bombki. Dzieci poznały nową metodę dekorowania bombek. Warsztaty zostały poprowadzone przez Panie z Krainy Rumianków.

Były to niewątpliwie ciekawe zajęcia, które  dostarczyły mnóstwo radości, wyzwoliły w dzieciach kreatywność i wyobraźnię twórczą.

Gminny Konkurs "Mistrz Pięknego Czytania"

|
Magdalena Miac

7 grudnia odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs "Mistrz pięknego czytania". Celami konkursu było rozwijanie aktywności czytelniczej

dzieci z klas I-III, propagowanie idei pięknego czytania, popularyzacja literatury dla dzieci, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania

wolnego czasu. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 z terenu Gminy Serniki. Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście:

pani Anna Stefaniak-Gruchała - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pan Artur Oniszko dyrektor Szkoły Podstawowej w Sernikach,

pani Ewa Kowalczyk, pani Iwona Kobyłka oraz opiekunowie występujących uczniów - nauczyciele zaproszonych szkół.

Pani dyrektor Barbara Zarębska-Wronowska powitała zebranych. Następnie rozpoczęły się wystąpienia uczniów, którzy wraz z opiekunami

przybyli z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce,

Szkoła Podstawowa w Sernikach,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej.

Z naszej szkoły występowali: Oliwia Sagan, Nikola Harasim, Klaudia Kubić.

Pierwsze zadanie konkursowe polegało na przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy.

Drugim zadaniem konkursowym było przeczytanie wylosowanego fragmentu nieznanego dla ucznia tekstu przygotowanego przez komisję

konkursową . Wystąpienia uczestników były ocenione przez jury w składzie:

pani Anna Stefaniak-Gruchała, pani Ewa Kowalczyk, pani Iwona Kobyłka.

Mistrz został wyłoniony w klasie I, klasie II i klasie III przez jury wg poszczególnych kryteriów: dykcja, interpretacja, ogólne wrażenie artystyczne.

Komisja  miała trudne zadanie wyłaniając laureatów ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu pięknie czytali teksty.

Komisja konkursowa przyznała tytuły "Mistrza pięknego czytania" w poszczególnych klasach oto wyniki konkursu:

 Mistrz pięknego czytania -klasa I- Maria Faustyna Wysok- SP Wola Sernicka

Wyróżnienie: klasa I- Michał Ochal- SP Brzostówka

Mistrz pięknego czytania- klasa II-  Nikola Harasim – SP Nowa Wola

Wyróżnienie: klasa II- Bartosz Józwiak- SP Serniki

Mistrz pięknego czytania- klasa III- Natalia Kowalczyk – SP Wola Sernicka

Wyróżnienie: klasa III- Klaudia Kubić- SP Nowa Wola

Nagroda publiczności- Maria Faustyna Wysok- SP Wola Sernicka

Gratulujemy!

 Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizatorami konkursu były: Pani Barbara Zarębska – Wronowska- dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Czajka,  Pani Magdalena Miąc, Pani Iwona Biała.

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność, a opiekunom i występującym za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Gminny Konkurs Geograficzny

|
Magdalena Miac

6 grudnia odbył się Gminny Konkurs Geograficzny. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Serniki Pan Paweł Woźniak oraz Gminna Komisja

Oświatowa w Sernikach. Celem głównym konkursu było szerzenie wiedzy geograficznej wśród uczniów. Konkurs przeznaczony był dla uczniów

szkół podstawowych z klas VI-VIII z terenu naszej gminy. Wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy miały swoich reprezentantów w konkursie,

Wśród  18 uczestników byli także uczniowie naszej szkoły: Julia Olejniczek, Szymon Iwanicki, Dominika Sagan , Martyna Włoch.

 Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań zamkniętych i otwartych. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli,

po sprawdzeniu wszystkich prac, wyłoniła 3 laureatów. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę. Gratulujemy wszystkim uczniom

biorącym udział w konkursie wiedzy i umiejętności, jakie zaprezentowali w trakcie rywalizacji. Życzymy wielu sukcesów.

AKCJA CHARYTATYWNA

|
Iwona Biała

Finał akcji "Zbiórka dla Domu Dziecka w Kijanach"

 

1 grudnia zakończyła się zbiórka skarpetek i czekolad dla Dzieci z Domu Dziecka w Kijanach. Wszystkie ofiarowane rzeczy powędrują, aby dać radość i uśmiech. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za przyłączenie się do naszej akcji. Wasze dobre i ciepłe serca nie zawiodły!

 

 

SPORT

|
Iwona Biała

BIEG PO ZDROWIE !

W dniu 18.11.2023 r. w Sernikach odbyło się kolejne wydarzenie sportowe z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Woli. „Bieg po zdrowie” bo tak nazywano rywalizację biegową w czterech kategoriach wiekowych: krasnale, junior, młodzik, open.

Szkołę Podstawową w Nowej Woli reprezentowali uczniowie Miłosz Budka, Filip Kobyłka, Michał Kępka, Wiktoria Budka, Amelia Kobyłka, Emilia Dobrowolska, Krystian Rozwadowski, Oliwia Sagan, Marcel Chodun, Nikola Kuśmierz, Kacper Myk, Maja Polak, Alan Wronisz, Alan Kosior, Lena Marzęda, Patryk Sikora, Igor Gołebiowski, Klaudia Gryzio, Lena Misiarz, Dominika Sagan, Martyna Włoch, Wiktoria Wronisz, Wiktoria Sieniak, Laura Woźniak, Laura Myk, Julia Rozwadowska, Julia Woźniak, Magdalena Olejniczek, Wiktoria Choduń, Szymon Iwanicki, .

Warto podkreślić, że uczniowie z naszej szkoły stanowili najliczniejszą grupę startujących. Wszystkim uczniom gratuluję wyniku sportowego i woli walki w tych trudnych warunkach.

Podziękowania za zaproszenie i wspaniała organizację należą się również organizatorom Wójtowi Gminy Serniki Pawłowi Woźniakowi i stowarzyszeniu „Nowoczesna Gmina”.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Paweł Onyszko