Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Nasz Sztandar

|
Urszula Mazurek
Odsłony: 3233

 

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli w dniu 25 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00

Program uroczystości:

11.00 – Msza Św. w Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Woli. Mszę Św. celebrował ks. proboszcz Wojciech Szlachetka oraz ks. wikariusz Tomasz Malesza. Oprawę muzyczna mszy św. Przygotował p. Marek Augustyniak, organista z Sernik wraz ze Scholą uczniów z Nowej Woli  i zespół chóru mężczyzn z Sernik.

- Poświęcenie Sztandaru(ks. Proboszcz Wojciech Szlachetka)

- Przekazanie Sztandaru(rodzice dyrekcji szkoły, dyrekcja uczniom)

12.00 – Część oficjalna połączona z częścią artystyczną, na którą składały się recytacje poezji Jana Kochanowskiego w wykonaniu laureatów konkursów „Pod Czarnoleską Lipą”   (uroczystość prowadziły panie nauczycielki: Urszula Mazurek  i Anna Sierzputowska).

13.00 – Przemarsz ze Sztandarem z Kaplicy do budynku Szkoły

- Wpisy do Księgi Pamiątkowej

13.30 – Spotkanie gości z organizatorami uroczystości

Skład Pocztu Sztandarowego Rodziców:

p. Agnieszka Czubacka, p. Mariola Strachowska, P. Mieczysław Wójcik.

Sztandar ufundowali rodzice, którzy przekazali Go na ręce Dyrektora Szkoły Danuty Dziubickiej. Następnie p. dyrektor przekazała Sztandar uczniom z życzeniami, aby zawsze otaczali Go szacunkiem.

Skład Pocztu Sztandarowego Uczniów:

Rafał Marzęda klasa szósta, Monika Szlachta klasa piąta, Kamila Baran klasa czwarta oraz Flagowy Jakub Sagan klasa szósta

W uroczystości brały udział Poczty Sztandarowe Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej i OSP w Nowej Woli.

Reprezentanci uczniów z  klas 0-VI ( Krystian Chodun, Alicja Waśkowicz, Bartosz Kanadys, Sabina Marzęda, Oliwia Marzęda, Sylwester Kaźmierski, Wioleta Radwańska) złożyli uroczyste przyrzeczenie na Sztandar. Przyrzeczenie przeczytał Bartosz Strachowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

„My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli, ślubujemy Tobie Ojczyzno, Sztandaru strzec, pracą i nauką służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Wyrabiać w sobie silna wolę, odwagę i prawdomówność. Ślubujemy!”

Goście, którzy zaszczycili uroczystości:

Pani Alina Wiśniecka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie(gwóźdź).

Pan Wiesław Klej – były starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lubinie.

Pan Marian Starownik – Starosta Lubartowski(gwóźdź).

Pan Włodzimierz Kosior – Prezes ZNP w Lubartowie(gwóźdź).

Pani Edyta Szalast – dyrektor Banku PKO w Lubartowie(gwóźdź).

Pani Elżbieta Taczalska – pracownik PZU w Lubartowie.

Pan Jan Sławecki – Wójt Gminy Serniki (gwóźdź).

Pani Danuta Wysok – przewodnicząca Rady Gminy w Sernikach z radnymi(gwóźdź).

Księża z Parafii Serniki – ks. proboszcz Wojciech Szlachetka(gwóźdź), ks. Krzysztof Czajka, ks. Tomasz Malesza.

Pani Teresa Iwanek – kierownik ZAS w Sernikach.

Pozostałe gwoździe wbijali: Jan Matyjaszzyk – szef OSP w Nowej Woli; Mieczysław Kobyłka – syn fundatora budowy szkoły; Krystyna Polak i Marian Dejko – dyrektorzy emerytowani szkoły; Pani Elżbieta Polak – nauczycielka reprezentująca Radę Pedagogiczną  szkoły, Monika Budzyńska – przewodnicząca Rady Rodziców, Bartosz Strachowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Danuta Dziubicka – dyrektor Szkoły.

Dyrektorzy szkół z Gminy Serniki obecni na uroczystości:

- Pani Grażyna Dąbrowska – SP w Nowej Wsi.

- Pani Małgorzata Krzewska – SP w Brzostówce.

Pani Beata Plewka – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej.

Pani Danuta Wlazły – SP w Sernikach.

Pani Grażyna Woźniak – SP im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej.

Zaszczycili nas swoją obecnością:

Pani Anna Kanadys – prezes ogniska  ZNP w Sernikach.

Pan Marek Augustyniak – organista w Sernikach.

Pan Marek Zbiciak – szef policji w Sernikach.

Pani Krystyna Polak – emerytowana Dyrektorka Szkoły.

Pan Andrzej Ziętkiewicz i Pani Teresa Mazurek – emerytowani nauczyciele.

Pan Jan Matyjaszczyk i Ryszard Pydyś  –  OSP w Nowej Woli.

Pan Mieczysław Kobyłka ( syn inicjatora budowy szkoły )z żoną Zofią.

Pani Iwona Kobyłka – bibliotekarka z Nowej Woli.

Pani Anna Puchacz – była woźna szkolna.

Sołtysi z Nowej Woli.

Nauczyciele, rodzice, uczniowie i liczni mieszkańcy Nowej Woli.

Gości przed Kaplicą witali: dyrektor Danuta Dziubicka, Pani Anna Misiarz, uczniowie z SU - Klaudia Budzyńska i Bartosz Strachowski.

Nieobecni zaproszeni przesłali na ręce Pani dyrektor Danuty Dziubickiej listy gratulacyjne:

Tadeusz Sławecki – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ( nie mógł być na naszej uroczystości ze względu na obecność w tym czasie na pogrzebie ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r.);

Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty( reprezentowany przez Panią Alinę Wiśniecką);

Uroczystość wręczenia Sztandaru była rezultatem wysiłku całej społeczności szkolnej: dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz ks. proboszcza Wojciecha Szlachetki, który niejedną tacę przekazał na Sztandar.  Uroczystość nadania szkole Sztandaru odbyła się po ponad 3 letnim okresie zbierania funduszy na zakup Sztandaru. Każdy miał jakiś swój wkład, dał cząstkę samego siebie.

Sztandar nadany szkole zakupiła Rada Rodziców Szkoły, której przewodniczącą była pani Monika Budzyńska. Gablotę na Sztandar ufundował p. Jan Sławecki, Wójt Gminy Serniki i Rada Gminy w Sernikach.

Wykonawcą Sztandaru był Zakład Hafciarski pani Kazimiery Wolińskiej  z Lublina. Sztandar został zaprojektowany przez artystę plastyka, wykonany ręcznie. Posiada certyfikat jakości.

Szkoła przy tej uroczystości zyskała Logo, Ex libris do biblioteki szkolnej  ( autorstwa ucznia Marcina Rybickiego) oraz Hymn: „Kleszczmy rękoma”  z tekstem Jana Kochanowskiego, do muzyki M. Gomółki.

W szkole można było podziwiać okolicznościowe wystawy – prace plastyczne uczniów klas 0-III pt. „ Fraszki widziane oczyma najmłodszych” i galerię prac uczniów klas IV-VI pt. „ Twórczości dzieci inspirowane poezja Jana z Czarnolasu”. Przy gablocie, gdzie zawisł nasz Sztandar, można było wpisać się do Kroniki Szkoły. Każdy gość otrzymał na pamiątkę folder wykonany na tę okazję. W sali gimnastycznej zaproszeni goście zostali podjęci uroczystym obiadem, a uczniowie ciepłym  poczęstunkiem.

Goście ofiarowali szkole wiele cennych pamiątek w postaci książek, albumów i kronik, które zasiliły księgozbiór szkolnej biblioteki.

Uroczystość nadania szkole Sztandaru była również  szczególną i doniosłą chwilą dla wszystkich  mieszkańców Nowej Woli, bowiem byli świadkami tworzenia się „lokalnej historii”.


W dniu 22 kwietnia 2010 r. uczniowie szkoły pod opieką Pani Elżbiety Polak zasadzili lipę na placu szkolnym, która ma upamiętnić uroczystości sztandarowe.


Dopełnieniem uroczystości nadania szkole Sztandaru była wycieczka szkolna  do Czarnolasu w dniu 19 maja 2010 r. Członkami wycieczki byli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele z dyrektorem Szkoły panią Danutą Dziubicką i rodzice na czele z panią Moniką Budzyńską –przewodniczącą Rady Rodziców. Kamila Baran, w imieniu wszystkich uczestników wycieczki, złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, zaś Bartosz Strachowski ( przewodniczący SU)w krypcie poety w Kościele w Zwoleniu. Warto wspomnieć w tym miejscu, że wycieczka odbyła się tuż przed wielką powodzią, która dotknęła wtedy Lubelszczyznę.


Opracowała:  Danuta Dziubicka

zdjęcia dodała: Urszula Mazurek

Uroczystość wręczenia szkole Sztandaru nastąpiła 25 kwietnia 2010 roku.

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości 100cm obszyta złotą taśmą i wykończona złotmi frędzlami. Po stronie głównej sztandar jest koloru białego. W centralnej części znajduje się portret patrona szkoły-Jana Kochanowskiego. Nad postacią patrona widnieje napis w półkolu-     SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, pod postacią W NOWEJ WOLI, GMINA SERNIKI

 

 

Rewers sztandaru jest koloru czerwonego. W środkowej jego części znajduje się godło państwowe w kolorze srebra z elementami złotymi, wokół godła napis wyszyty złotymi literami -BÓG, HONOR, OJCZYZNA pod godłem NAUKA.

 

 

 

 

 

Drzewce sztandaru wykonane są z drewna toczonego, zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie. Do drzewca przybite są metalowe gwoździe pamiątkowe.

film dodała Urszula Mazurek

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=aTGpP4VwBis{/youtube}