Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Ogłoszenie

|
Urszula Mazurek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbędzie się dnia 04 września 2017r.

O godzinie 7.45 - zbiórka dzieci przed szkołą.

O godzinie 7.50 - przemarsz z Pocztem Sztandarowym do Kaplicy na mszę świętą.

Po zakończonej mszy świętej (około godziny 9.00) spotkanie dyrektora szkoły,  uczniów, nauczycieli i rodziców w budynku szkoły.

Po części oficjalnej występ klasy I na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Dyrektor szkoły

Zebranie Rady Pedagogicznej

|
Paweł Onyszko

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 30 sierpnia 2017r. (środa) o godzinie 10.00.

Ogłoszenie

|
Urszula Mazurek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 29 czerwca 2017r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na sprzątanie w szkole w okresie od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r.
W obecności Komisji otwarta została oferta Pani Grażyny Bartkowicz z Nowej Woli, która była jedyną ofertą w konkursie.  Komisja wybrała w/w ofertę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 29 czerwca 2017r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na obsługę kotła c.o. w szkole w okresie od dnia 15 października 2017r. do dnia 15 kwietnia 2018r.
W obecności Komisji otwarta została oferta Pana Michała Pydysia z Nowej Woli, która była jedyną ofertą konkursie. Komisja wybrała w/w ofertę.

Dyrektor Szkoły
mgr  Paweł Onyszko

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 r.

|
Paweł Onyszko

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbyła się w

naszej szkole w piątek 23 czerwca 2017 r. Szkołę na czas wakacji

pożegnali uczniowie klas I – V oraz oddziału przedszkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8:00  od Mszy Świętej w kaplicy

w Nowej Woli. Po mszy cała społeczność szkolna w uroczystym

przemarszu przeszła do budynku szkoły.

Koniec roku to czas podsumowań i wyróżnień. Dyrektor szkoły –

Paweł Onyszko w swym przemówieniu wielokrotnie podkreślał

sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, plastycznych

i zawodach sportowych. O tym, jak bardzo starali się uczniowie w

minionym roku szkolnym świadczy między innymi duża ilość nagród

i wyróżnień.

Uroczystość uświetnili wspaniałym wystąpieniem uczniowie, którzy

piosenkami oraz humorystycznymi rymowankami podziękowali dyrekcji,

nauczycielom i pracownikom szkoły za  trud, cierpliwość, wyrozumiałość

i opiekę.

Szczere podziękowania od Dyrektora, Rady Pedagogicznej, uczniów i

Rady Rodziców i wielki bukiet kwiatów otrzymała Pani

Anna Sierzputowska, która w przyszłym roku będzie pracowała w

innej szkole.

W uroczystej atmosferze rok szkolny 2016/2017 zakończył się. Wszyscy

uczniowie naszej szkoły z radosnym okrzykiem „WAKACJE” udali się na

zasłużony wypoczynek.


"Bezpieczne Wakacje'

|
Iwona Biała

"Bezpieczne Wakacje"- pogadanka edukacyjna

Zbliżają się wakacje, dlatego też w naszej szkole 20 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Policji z Komendy Powiatowej w Lubartowie, panem Eliaszem Gdulą. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wakacji. Pan policjant ostrzegł przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać podczas wakacji. Dzieci wspólnie z funkcjonariuszem przypomniały, jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na świeżym powietrzu. Zwrócił także uwagę na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych.