Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Unijny projekt systemowy

|
Odsłony: 3761

" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" to unijny projekt systemowy, który jest realizowany w naszej placówce w okresie od września 2011r. do czerwca 2012r.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorek i czwartek od godz. 11:45 do 13:20. Uczęszcza na nie 15 uczniów z klasy II i III. 2 godziny zajęć tygodniowo są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz 2 godziny zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Czajka. W ramach projektu szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktyczno-wychowawczych, które wykorzystywane są w czasie zajęć. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.